image

Veelgestelde vragen

Met enige regelmaat ontvangen wij via verschillende kanalen vragen over EVE. De vragen beantwoorden we via onderstaande FAQ lijst. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel deze dan per e-mail. We streven ernaar deze vragen binnen twee werkweken individueel te beantwoorden en, indien het een vraag van algemeen belang betreft, deze hierna ook op deze pagina te plaatsen.

Informatie, communicatie en planning

Onze communicatie verloopt in principe digitaal, middels de digitale nieuwsbrieven. Gemeente en aannemer informeren voorafgaand aan de diverse werkzaamheden de direct aanwonende huishoudens ook per brief.

Dat kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier. Je wordt via de nieuwsbrief uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Het is mogelijk contact op te nemen met het verkoopteam van Blauwhoed. Deze zijn per e-mail te bereiken of telefonisch: 010-4535311.

Dit is nog niet bekend. Zodra wij weten wie de verkoop van EVE gaat verzorgen, worden de contactgegevens de website geplaatst.

Op dit moment is er sprake van een Schetsontwerp voor EVE, dat de komende maanden wordt uitgewerkt door de architect en de adviseurs tot een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp op basis waarvan een bouwaanvraag kan worden ingediend en de aannemer een bouwbestek kan maken. Bij deze uitwerking worden er ook gesprekken gevoerd met onder meer de Welstand van gemeente Leidschendam-Voorburg, de aannemer en andere betrokken partijen. Derhalve is onderstaande planning enkel een indicatieve weergave, de planning kan gedurende het proces nog wijzigen.

  • Uitwerking ontwerp: heden tot 2e helft 2023
  • Woningtypes bekend: 2e helft 2023
  • Start verkoop: eind 2023
  • Bouwperiode: vanaf 2e helft 2024
  • Oplevering: 2026

Informatie over de woningen

In EVE komen verschillende woningtypes beschikbaar voor verschillende doelgroepen; eengezinswoningen, kwadrantwoningen (vier-onder-één kap) en levensloopbestendige woningen. De woonoppervlaktes zullen variëren van ca. 100 – 170 m².

Nee, in EVE komen geen huurwoningen.

Gezien de fase waarin het project zich bevindt, zijn er op dit moment nog geen definitieve plattegronden beschikbaar die wij kunnen tonen. Zodra wij stukken hebben die we hiervoor kunnen gebruiken, zullen wij de woningtypes met voorbeeldplattegronden bekend maken. Vanaf start verkoop is per bouwnummer de juiste verkooptekening te bekijken en te downloaden.

Ja, het nieuw aan te leggen bos waar de woningen van EVE in komen te staan, wordt in grote mate in mandeligheid uitgegeven. Dit betekent dat bewoners allen mede-eigendom van dit gebied hebben. Dit mede-eigendom heeft een gemeenschappelijk nut (gebruik als gemeenschappelijke tuin), wat in een notariële akte wordt vastgelegd. In deze akte wordt een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelige terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele mandelige terrein en het onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening

De koopwoningen worden aangeboden in een brede prijsrange, van circa € 500.000,- tot € 900.000,- v.o.n. (prijspeil juni 2022). Deze prijsranges zijn slechts indicatief en kunnen nog wijzigen gedurende het ontwikkeltraject. De woningen worden volledig eigendom van de koper (geen erfpacht).

Ja, het bosrijke woongebied is toegankelijk voor mindervaliden.

Duurzaamheid

De woningen in EVE worden minimaal uitgevoerd in BENG (staat voor: Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze nationale norm is bepalend voor het woning gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Voorheen was dit de EPC waarde van een woning.